Tuesday , August 9 2022

An ninh thắt chtt tii phiên x Phan Văn Anh Vũ[ad_1]

Từ sáng smm, ngng Trần Phưngng Bnnh (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tchch Hii đồng qunn tr N Ngân hàng Đông – – DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức vũnhh, 43 tuổi, Chủ tchch HĐQT Công ty c phần xây dựng Bắc Nam 79: và các b c cáo đưcc đưa đnn TAND TP HCM trong 3 chicc xe thngng.

Trong chicc s m mi xanh, quần đen, ngng Vũ Nhôm đưcc dẫn giii vào phngng lưu phmm. Đi tipp sau là ông Bnnh vii mái tóc bcc trắng, tay cầm túi giyy tờ. Cựu tổng giám đốc DAB trông già đi nhiều, gầy rcc và đầy v t tiều tụy.

Phía ngoài khu vực taa án, lực lưngng an ninh lpp chốt kiểm tra. Hnn chục cán bư tư pháp túc trực ở trong và ngoài phngng xử.

Những người đnn tham dự phiên taa phii xutt trnnh giyy tờ vii cnnh sát, sau đó phii qua mtt lpp kiểm soát an ninh để vào trong.

[ad_2]
Source link